Gegevens van de warmtewisselaar

De warmtewisselaar kan geproduceerd worden tot een vermogen van 200 W/K en kan worden beschreven met de volgende parameters:

Warmteoverdracht8 × D2 × n 0.8W/ēC
Ventilatorvermogen3×10-5 × D4 × n3W
Geluidsniveau20 × log Pm + 28dB(A)
Prijs bij een serie van 100 10 per W/KNLG

Waarin D de diameter van de ventilator is, n het toerental van de ventilator en Pm het mechanisch vermogen om de ventilator aan te drijven. Bij een motorrendement van 50% is het elektrisch vermogen dus twee keer zo groot.

Een warmtewisselaar met een fan van Ø60 cm en een toerental van 100 omwentelingen per minuut is 115 W/K, gebruikt 8Wmech om de ventilator te laten draaien en produceert 40 dB(A) op 1 m afstand. Bij 80 RPM wordt de warmteoverdracht 96 W/K en het geluid 34 dB(A).

Home

Commentaar op de inhoud: eur@fiwihex.nl   Commentaar op de vormgeving: webmaster@fiwihex.nl   Ververst op: 7 oktober 1999